Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.
Kolejny krok w drodze do pełni człowieczeństwa, w ruchu miłości życia, dotyczy ja obecnego. Najbardziej wyraźnie możesz dostrzec swoją obecność w swojej cielesności. Jesteś taki jaki jesteś. Ze swoim ciałem, emocjami, potrzebami, tęsknotami, pragnieniami. W tym wszystkim czego doświadczasz w swojej cielesności i poprzez nią się wyrażasz, jesteś. Takie podejście różni się do tego jak Cię spostrzegają inni, jakie znaczenie Ci nadają. W tym ujęciu, a także w ujęciu różnych programów, jakie na Ciebie nakłada otoczenie, tworzysz wizerunek siebie, a niekoniecznie jesteś w swoim jestestwie, w swojej esencji. Dzięki obecności, zatrzymaniu, ciszy, uważnemu ruchowi, delikatnemu dotykowi możesz zbliżać się do siebie, do tego kim jesteś w danej chwili. Ta chwila jest teraz i drugiej takiej nie będzie. Im bardziej to dostrzegasz, tym bardziej stajesz się, spełniasz w swojej jaźni.
Podróż do wewnątrz odbywa się poprzez uważność a nie reaktywność. Dzięki uważności, miłującej obecności, współczuciu do samego siebie, będziesz mógł zauważyć jak doświadczanie obecności zaznacza się w Twoim ja i jak Twoje ja jest obecne w danej chwili. Dzięki obecności, budujesz swoją świadomość swoich myśli, odczuć, uczuć, przyjmujesz siebie takim jakim jesteś.
Bardzo mocno wpiera ta dynamikę medytacja uważności, zarówno uważna joga, body skan, uważny ruch,  także wszystkie doświadczenia związane z uważnością w parach jak i w grupie. Dzięki milczeniu, które będzie towarzyszyło podczas niektórych dni warsztatu, będziesz mógł jeszcze bardziej zbliżyć się do siebie samego.
Oprócz medytacji, która będzie otwierała dzień, możesz doświadczyć także przedpołudniowej i popołudniowej pracy grupowej. Uzupełnieniem będą dwie sesje wieczorne, jedna poświęcona teorii uważności, reaktywności i stresowi, a druga sesja wieczorna będzie dotyczyć uważnej integracji swoich doświadczeń podczas tych warsztatów.
Zasadniczą rolę w wyciszaniu siebie będzie grał delikatny dotyk stosowany podczas pracy grupowej w parach. Pozwoli on głębiej wejść w stan relaksacji i otworzyć swoje ciało na głębokie zasoby medytacyjne.
Będziemy się posługiwać różnymi formami pracy. Zarówno Mindfulness, elementy dotyku z terapii krzyżowo czaszkowej, elementy dotyku delikatnej bioenergetyki, techniki wizualizacyjne.
Ponieważ jest to ostatni okrąg będziesz miał  okazję zauważyć jak przebiegał Twój rozwój i w jakim miejscu teraz jesteś.
PROWADZĄCY: Piotr Bednarczyk, tel. 603067413, piotrinstytut@gmail.com

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Osobista decyzja na pracę własną.

2.Wstępna konsultacja z terapeutą prowadzącym, która jest podstawą uczestnictwa w grupie terapeutycznej.

3. Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

4. Płatność. Zaliczkę w wysokości 750 zł. proszę wpłacić., na konto Instytutu Rozwoju Potencjału Życia Piotr Bednarczyk ING 75 1050 1070 1000 0092 6304 9943, W tytule przelewu proszę dopisać: Ja OBECNE  sierpień 2020 r. imię, nazwisko uczestnika.

GDZIE: Ośrodek „Mandala” Targoszów 52 koło Żywca, 34-206 Polska www.mandala.beskidy.pl

TERMIN: 24 – 29 sierpnia 2020 r.

ILOŚĆ OSÓB: do 16 osób.

KOSZT SZKOLENIA: 1200 zł (bez kosztów wyżywienia i noclegów)

Koszt pobytu 850 zł

Instytut zwraca 90% wpłaconej kwoty osobom, które pisemnie odwołują swoje uczestnictwo co najmniej 30 dni przed jego rozpoczęciem. W przypadku 2 tygodni od rozpoczęcia zwrot 50%zaliczki lub wpłaty. W przypadku późniejszej pisemnej rezygnacji nie zwracamy wpłaty, chyba że miejsce zostanie wykorzystane z listy oczekujących.

SPOSÓB REALIZACJI:  Zaczynamy warsztaty w poniedziałek o godz. 11:00 od ćwiczeń, kończymy w sobotę obiadem o godzinie 14:00.

PRZYKŁADOWY PLAN DNIA:

7:00 – 8:00 medytacja lub doświadczenie integrujące
8:15 – 9:45 śniadanie
9:30 – 13:00 praca grupowa
13:00 – 13:40 obiad
13:40 – 15:00 czas wolny
15:00 – 18:30 praca grupowa
18:30 – 19:00 kolacja
Przewidziane są również 1-2 wieczorne wykłady.

ZAPISY: Piotr Bednarczyk, tel.: +48 603 067 413, piotrinstytut@gmail.com