SUPERWIZJA GRUPOWA – PRACY Z TRAUMĄ

Grupa superwizyjna przeznaczona jest dla psychoterapeutów, psychologów, pedagogów, wszystkich zainteresowanych uzupełnianiem nowej wiedzy z zakresu pracy z traumą, a także ugruntowanie wiedzy psychoterapeutycznej, którą terapeuta, psycholog posiada.

Praca z traumą jest szczególnym wyzwaniem dla psychoterapeutów oraz innych osób zajmujących się pomaganiem. Różni się znacznie od pracy psychoterapeutycznej, ponieważ więcej uwagi skierowane jest na integracje przeciwieństw (zasobów i deficytów), danej osoby a nie koniecznie na dane działanie i osiąganie celów.

Superwizja jest prowadzona w formie indywidualnej lub grupowej. Na szczególną uwagę zasługuje praca superwizyjna w obszarze różnych traum:

  • Traumy szokowej,
  • Traumy prenatalnej,
  • Traumy okołoporodowej,
  • Traumy rozwojowej,
  • Traumy relacyjnej,
  • Traumy symbiotycznej,
  • Tramy transgerneracyjnej.

Podczas superwizji będzie możliwość omawiania różnych przypadków z którymi pracuje terapeuta lub osoba zajmująca się pomaganiem. W przypadku pracy z traumą, będzie można wyraźnie podążać ścieżką psychoterapeutyczną uwzględniając specyfikę pracy, tzn. zauważanie zasobów pacjenta, deficyty, kontekst z którego pacjent wyrasta i w którym żyje, linię życia pacjenta i jego ważne wydarzenia w jego historii, zarówno pozytywne jak i negatywne (ruch wahadłowy pomiędzy deficytami, a zasobami), poszukiwaniem sensu życia klienta, konstruowaniem przyszłości uwzględniając „ruch miłości życia”.

Szczególnie będziemy rozróżniać zdarzenia pomiędzy 1. Pozytywnymi doświadczeniami, 2. Trudnych doświadczeniami i sposobami radzenia sobie z nimi, 3. Tzw. Utknięciami – wir traumy.

AKTUALNE PROPOZYCJE W KALENDARZU

konferencje