WARSZTATY DOTYCZĄCE PSYCHOTERAPII

Warsztaty są ściśle związane z różnymi modalnościami, metodami i technikami pracy z klientem w kontekście gabinetowym. Proponowane warsztaty mają za zadanie pomóc uczestnikom nabyć umiejętności, diagnozowania, kontraktu, budowania procesu terapii.

Proponowane warsztaty biorą pod uwagę przede wszystkim spojrzenie integralne uwzględniając różne modalności i metody i techniki pracy.

Krótkie warsztaty umożliwiają nabycie podstawowych umiejętności pracy terapeutycznych. Są to 3 dniowe warsztaty o różnej tematyce, np.

  • Podstawy pracy systemowej 2 x 3 dni.
  • Podstawy pracy indywidualnej 2 x 3 dni.

Warsztaty przede wszystkim są na zlecenie organizatorów zewnętrznych.

AKTUALNE PROPOZYCJE W KALENDARZU

superwizja