PRACA Z TRAUMĄ

Każdy kto pracuje w psychoterapii zauważa, że u podstaw wielu trudności są konkretne utknięcia, braku odczuć ciele, zalewające uczucia, napięcie mięśniowe, strategie zachowań utrzymujące spirale powtórzenia itd.

Proponowane warsztaty odnoszą się do dynamiki traumy, która charakteryzuje się w/w sposobami funkcjonowania na poziomie ciała, psychiki.

Warsztaty składają się z kilku modułów pracy, które dotyczą różnych traum:

  • Szokowej,
  • transgeneracyjnej,
  • symbiotycznej,
  • relacyjnej.

W związku Instytut proponuje różne warsztaty dotyczące w/w rodzajów traum.

  1. Warsztat dotyczy podstaw pracy z traumą: „Trauma szansą czy zagrożeniem”.
  2. Warsztat dotyczy traumy szokowej.
  3. Warsztat dotyczy symbiotycznej.
  4. Warsztat skupia się za zagadnieniach traumy relacyjnej.
  5. Warsztat dotyczy traumy rozwojowej cz.1. cz.2.
  6. Warsztat skupia się na traumie transgeneracyjnej i egzystencjalnej. Cz.1. i Cz.2.

Cała filozofia pracy z traumą przede wszystkich opiera się na wydobywaniu potencjału życia danej osoby, zasobów, granic, stabilności. Bardzo ważne jest odkrywanie, że jest ruch wahadłowy pomiędzy zasobami a traumą.

Zauważenia, że życie jest takie jest. Zwrócenie uwagi, że każde wydarzenie jest dla nas szansą do wzrostu.

Każdy z warsztatów odbywa się przez trzy dni. Techniki i metody proponowane do pracy z traumą w kontekście indywidualnych pochodzą z różnych źródeł, np. Somatic Experiencing, Biodynamiczny oddech uwalniania traumy, praca ze stanami ja, NARM, Praca z intencją, bioenergetyki Alexandra Lowena itd.

Dzięki proponowanym zajęciom można wzbogacić swój warsztat terapeutyczny, rozwinąć swoje umiejętności diagnozowania, układania strategii pracy z traumą.

AKTUALNE PROPOZYCJE W KALENDARZU

psychoterapia