TERAPIA TRAUMY

Zajmuje się pracą z przeciążeniem, które spowodowały trwałe skutki w psychice, na ciele i duszy. Mamy do czynienia z traumą pierwszorzędową – jednorazowe przeciążające doświadczenie i traumą drugorzędową, kiedy doświadczenia przeciążające są powtarzane. Osoba taka doświadcza wielokrotnego nadużycia, przemocy i tworzy w niej głęboką bezradność, bezsilność i niemożliwość wyjścia z zaklętego kręgu. Dzięki pracy z POTENCJAŁEM ŻYCIA zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej, możemy szukać rozwiązań pracując z różnymi traumami:

  • traumą transgeneracyjną,
  • traumą szokową,
  • traumą symbiotyczną (Franz Ruppert),
  • traumą dotyczącą przywiązania (trauma relacyjna),
  • trauma rozwojowa.

Podczas pracy indywidualnej z klientem posługujemy się różnymi metodami i technikami pracy. Np. EMDR, NARM, Biodynamicznym Oddechem Uwalniania Traumy, Somatic Experiencing, Praca ze Stanami Ego. Wychodzimy zawsze od pracy z ciałem.

W przypadku pracy grupowej pracujemy przede wszystkim za pomocą CZTERECH OKRĘGÓW ŻYCIA (siedmiodniowe zajęcia lub każdy okrąg jest prowadzony przez pół roku raz w miesiącu po dwa dni),  a także treningów 4 dniowych lub USTAWIEŃ INTENCJI WG. FRANZA RUPPERTA.

Zarówno praca indywidualna jak i grupowa stanowi pewną całość pracy na rzecz klienta. Można wybrać jakąś formę lub obie formy, po wcześniejszej konsultacji z terapeutą.

Praca z traumą odbywa się przede wszystkim uwzględniając potencjał rozwojowy osoby. Dzięki takiemu podejściu trauma jako przeciążenie jest łatwiejsza do zniesienia i poradzenia sobie z nią. Pracuje się przede wszystkim z siłą życiową i zasobami, które wspierają nasz rozwój do radzenia sobie z różnego rodzaju przeciążeniami.

To co wyróżnia pracę z traumą od psychoterapii, że praca opiera się przede wszystkim w oparciu o ciało. Ciało jest nośnikiem różnych doświadczeń jakie doświadczyliśmy w swojej historii. Poza tym narracja traumy jest na ostatnim miejscu, a nie pierwszym – opowiadanie historii, kiedy jest zbyt duży ładunek emocjonalny i somatyczny, jest retraumatyzacją.