MINDFULNESS

Nawiązuje bezpośrednio do uważności. Podczas uważności wszystkie czynności są spowolnione. Odsłania się cisza wewnętrzna. Kiedy myśli są wyciszane, układ nerwowy parasympatyczny włączony, wtedy możesz odkryć odczucia z ciała delikatne i subtelne. Tym samym na relacje patrzysz nieco inaczej – miękko i bez walki jak to jest w przypadku, gdy masz włączoną część gadzią naszego mózgu odpowiedzialną między innymi za walkę ucieczkę lub zamarcie.

Instytut Rozwoju Potencjału Życia zwraca uwagę na rozwijanie tych umiejętności kształtowania swojej uważności na siebie na drugiego człowieka i wobec świata.

Posługujemy się pracą grupową, wtedy są organizowane zajęcia 8 tygodniowe;  zajęcia 7 dniowe lub 6 x 2 dni (IV okrąg życia – „ja obecne”).

Podstawowe obszary pracy to:

  • Medytacja uważności,
  • Uważna joga,
  • Uważny ruch,
  • Uważny dotyk,
  • Praktyka współczucia.

Dodatkowo zwraca się uwagę na rozbudowywanie świadomości zarówno ciała, umysłu jak i emocji.

Pracujemy zarówno w kontekście grupowym jak i indywidualnym. W  kontekście indywidualnym w pracy z klientem –  psychoterapeutycznym, pracy z traumą używa się różne formy pracy z uważnością, która wprost nawiązuje do zakotwiczenia w tu i teraz. Wychodzenie do różnych problemów z pozycji uważności jest często odsłoną innej nowej perspektywy i w konsekwencji spojrzenia w nowy sposób na ten sam problem. Równocześnie dociera do świadomości, że życie jest takie jakie jest. To z kolei daje dużo wolności jest podstawą do głębokie spojrzenie na rzeczywistość.