PRACA Z CIAŁEM

Nasze ciało jest jak dom, w którym mieszkamy. Jaki on jest, tak też się czujemy i funkcjonujemy w nim według zasad reguł obowiązujących w tym domu. Ciało jest dla nas darem, dlatego dbałość o nie ma szczególną wartość. Darząc siebie życzliwością bierzemy pod uwagę, co ono do nas mówi, jakim językiem, na co zwraca uwagę, jakie stare rzeczy nierozwiązane są w nim umieszone, jakie dobre zasoby i piękne doświadczenia mieszczą się w nim. Każde spotkanie z własnym ciałem może być dla nas cudownym odkryciem i przygodą. Spotkanie z ruchem, ekspresją, z dotykiem, smakiem, słuchem, wzrokiem, węchem jest zaproszeniem, aby życie, które doświadczasz swoim ciałem było obecne w twoim cielesnym domu, aby przeżycie, zrozumienie życia, było coraz piękniejsze i pełniejsze. Podążając w stronę życia możesz poznawać i odkrywać siebie swoje ja, drugiego człowieka i  świat będąc obecnym w ciele i poprzez ciało. Możesz zakorzenić się głęboko w przestrzeni życiowej i rozpoznać, co mówi ciało o Twoim życiu w połączeniu i zanurzeniu w tym co nieograniczone.

Instytut Psychoterapii mając na uwadze rozwój całościowy, zaprasza od odkrywania i poznawania siebie poprzez różne formy pracy:

Indywidualnej i grupowej:

W przypadku indywidualnej formy pracy z klientem, pracuje się poprzez ciało używając różnych sposobów, np. ćwiczenia dotyczące drżeń postraumatycznych, SE (Somatic Experiencing), Bioenergetyki, ekspresja ruchu, Biodynamiczny Oddech Uwalniania Traumy, praca łącząca metodę feldenkraisa z hipnozą M. Ericksona.

W przypadku formy grupowej propozycja dotyczy różnych form pracy grupowej, np.

  • 4 Okręgi życia,
  • Grupy wtorkowe: Ciało, ruch i inspiracja rozwoju. Budowanie własnego rozwoju poprzez aktywny ruch.
  • Trening terapeutyczny: Ciało zna odpowiedź.
  • Grupy środowe: ciało, ruch i samorozwój – praca łącząca metodę feldenkraisa z hipnozą M. Ericksona.
  • Grupy – Drżenia neurogeniczne w ćwiczeniach TRE (trauma Release Exercises).

Dzięki pracy z ciałem, powstaje różnorodność propozycji dla klienta. Ułatwia i wzbogaca terapie narratywne (oparte na słowie), mocniej i pełniej integruje poszczególne doświadczenia zmiany, zmiana jest bardziej odczuwana. Zwiększa się zadowolenie z pracy terapeutyczno – rozwojowej, poszerza się perspektywę poszukiwania odpowiedzi na różne swoje pytania, a także praca staje się lżejsza. Można odkryć i rozpoznać piękno tych doświadczeń.

METODA SE

Trauma jest faktem wszechobecnym w naszym życiu. Nie musi jednak być wyrokiem na całe życie. Traumę można nie tylko leczyć, ale właściwie potraktowana może stać się jedną z najistotniejszych sił w psychicznym, społecznym i duchowym przebudzeniu człowieka.

Somatic Experiencing® to krótkoterminowa metoda leczenia traumy, należącą do nurtu obejmującego pracę ze świadomością ciała (body-mind therapy). Neurobiologiczne podstawy tego podejścia w połączeniu z najnowszą wiedzą nt. stresu pourazowego, pozwalają stworzyć spójną metodę, którą chętnie praktykują terapeuci różnych specjalności. Metoda SE jest stosowana w leczeniu zaburzeń post-traumatycznych, ze szczególnym pożytkiem w leczeniu traumy szokowej: od przypadkowych upadków i zranień,
poprzez psychofizyczne następstwa wypadków samochodowych, inwazyjnych procedur medycznych, nieoczekiwanego ataku i traumy przemocy domowej, aż do leczenia przeżyć wojennych i następstw katastrof naturalnych.

Nie opowiadaj mi swojej historii, powiedz mi, co masz w ciele.

SE stosuje się także w terapii traumy okresu rozwojowego, w leczeniu urazów psychicznych i emocjonalnych, w tym urazu bycia świadkiem zdarzeń traumatycznych. SE ma również zastosowanie w leczeniu późnych następstw traumy, wyrażających się w przewlekłych zaburzeniach typu: chroniczne zmęczenie, przewlekła depresja, uogólniony ból, i inne. SE należy do tzw. naturalistycznych szkół terapii, odwołuje się do naturalnych procesów samo naprawczych w ciele, oferuje potężne i rozbudowane
instrumentarium lecznicze. Roztrząsać albo przebudować oto dwie drogi, którymi mogą pójść osoby które doświadczyły traumy.

Człowiek przychodzi na świat z wrodzoną zdolnością do przezwyciężenia traumy.
Wierzę nie tylko, że trauma jest uleczalna, ale że proces leczenia może być katalizatorem głębokiego przebudzenia bramą wiodącą do autentycznej transformacji emocjonalnej i duchowej.
Peter A. Levine twórca metody.

BIODYNAMICZNY ODDECH UWALNIANIA TRAUMY

Sesje oddechu BioDynamicznego Oddechu i Uwalniania Traumy prowadzą:

Dariusz Małojło – certyfikowany praktyk BBTR

Piotr Bednarczyk – certyfikowany praktyk BBTR

Czym jest BioDynamiczny Oddech i Uwalnianie Traumy®?

https://www.biodynamicbreath.com

BioDynamiczny Oddech® opiera się na nowym podejściu do uwalniania traumy. To jest głęboki i rewolucyjny system terapii i pracy z ciałem, który integruje głęboko połączone oddychanie z innowacyjnymi świadomymi ruchami, technikami świadomości ciała, pracą z ciałem i medytację. Kiedy te techniki są umiejętnie ze sobą połączone w bezpiecznym środowisku tworzą zintegrowany przepływ i prowadzą do uwalniania z ograniczających struktur fizycznych i mentalnych długo trzymanych w ciele traum.

System BBTR® ma swoje korzenie w elementach terapii zorientowanej na ciało Wilhelma Reicha, w połączeniu z łagodnymi, delikatnymi technikami Pracy z Uwalnianiem Traumy Petera Levine’a.

BioDynamiczny Oddech i Uwalnianie Traumy © został rozwinięty przez Gitena Tonkova w wyniku ponad 20 lat badań, eksploracji i pracy z wieloma klientami indywidualnymi i z grupami.

System BBTR® opiera się na obserwacji jak napięcie rozkłada się w ciele/umyśle. Jego celem jest przebicie się przez warstwy zbroi ciała, zapraszając uwolnienie blokad mentalnych, emocjonalnych i fizycznych, aż do samego naszego centrum emocjonalnego i fizycznego.

System BBTR ® umożliwia nam doświadczenie pełnej gamy wrażeń i emocji dostępnych człowiekowi. Ponadto, to podejście rozszerza naszą zdolność do kontenerowania i wspierania swobodnego przepływu życiowej energii. W rezultacie dochodzi do zmiany struktury na poziomie komórkowym, wspierania pełnego otwarcia kręgosłupa i uwolnienia przytrzymywanych chronicznych napięć układu nerwowego. W efekcie zmieniamy się stając się coraz bardziej obecni, świadomi i współczujący w naszym codziennym życiu. Dzięki tej pracy rozpuszczamy negatywny obraz własny, lęk, chroniczne napięcie i ból fizyczny. Kiedy krok po kroku poprzez tą pracę z wielką dbałością i uwagą otwieramy się, podążamy w stronę wolności emocjonalnej i odzyskujemy wolność, wdzięk ruchu i swobodny oddech. Otwieramy się na akceptację samych siebie i świętujemy życie w jego pełni.

5 elementów BioDynamicznego Oddechu i Uwalniania Traumy ® (BBTR®)

BBTR składa się z 5 głównych elementów.

  1. Głębokie połączone oddychanie
  2. Praca z ciałem i dotykiem (odwoływanie się do zasobów)
  3. Ćwiczenia dotyczące uwalniania traumy – Trauma Release Exercises (TRE)
  4. Ruch i taniec
  5. Medytacja

GŁĘBOKIE POŁĄCZONE ODDYCHANIE

Głębokie połączone oddychanie jest jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych w naszym podejściu do uwalniania traumy. Głęboki, swobodny oddech jest oznaką zdrowia, witalności i zdolności do płynięcia wraz z okolicznościami życia. Podczas traumatycznych wydarzeń nasz oddech zostaje ograniczony i spłyca się, blokując nadmierny przepływ ładunku emocjonalnego. To jest mechanizm obronny naszego ciała i jest stworzony do funkcjonowania jedynie w sytuacjach zagrożenia. Problem pojawia się wtedy, kiedy ochronna zbroja pozostaje w naszym ciele i uniemożliwia mu zaczerpnięcie pełnego oddechu w życiu z chwili na chwilę. Głębokie połączone oddychanie jest wykorzystywane w BioDynamicznym Oddechu i Uwalnianiu Traumy, aby zbudować potencjał energetyczny w ciele klienta. Narzędzie świadomego oddychania jest podstawą tej pracy. Kiedy ciało klienta jest naładowane energią, dochodzi do kontaktu z głęboko tłumioną energią emocjonalną, która przebija się na powierzchnię i może zostać uwolniona. Główne napięcie związane z doświadczoną w przeszłości traumą zaczyna się uwalniać. Ten proces uwalnia ogromne ilości zmagazynowanej energii. Energia, która była wykorzystywana do utrzymywania skurczów staje się dostępna. Dla nas. Do życia.

MEDYTACJA

Bycie ze sobą jest Medytacją.
Medytacja jest innym potężnym elementem BBTR i głównym źródłem wsparcia. To w medytacji mamy zdolność do integrowania tego, co się wydarzyło w sesji. Głębsze wglądy przychodzą do nas podczas gdy umysł jest spokojny i kiedy łączymy się z naszą prawdziwą esencją, która jest nieruchoma i cicha. Samouświadomienie, którego dosięgamy w medytacji nigdy nie może być nam dane przez kogoś innego. Medytacja daje również naszemu układowi nerwowemu możliwość uspokojenia i odpoczynku. Jest to szczególnie potrzebne po intensywnej sesji oddechowej.

Dwa podstawowe pragnienia to kochać i być kochanym i rozumienia i bycia rozumianym są częścią naszej natury. Z powodu tych pragnień często podejmujemy działania, które są kompromisem w stosunku do naszego prawdziwego powołania życiowego. W medytacji i świadomej pracy ze sobą, odpuszczamy nasze pragnienia i powracamy do radości, wolności, panowania nad sobą, asertywności i ostatecznie wewnętrznego spokoju i wewnętrznej ciszy.

CO OSHO MÓWI NA TEMAT MEDYTACJI:

“Jak raz skierujesz się do wnętrza, rozpoczyna się medytacja. Medytacja oznacza zdolność do cieszenia się samotnością, zdolność do bycia szczęśliwym ze sobą, zdolność do bycia swoim własnym towarzyszem. Bycie sobą jest medytacją. Nie ma potrzeby drugiej osoby w medytacji; radość bycia samemu/ samej, nie nieszczęście samotności, jest medytacją… Medytacja na Wschodzie nie jest tym jak jest rozumiana na Zachodzie. Na Zachodzie, medytacja oznacza kontemplację: medytacja nad Bogiem, medytacja nad prawdą, medytacja nad miłością… Medytacja na Wschodzie ma zupełnie inne znaczenie, dokładnie odwrotne do znaczenia jakie ma na Zachodzie. Medytacja na Wschodzie oznacza brak obiektu w umyśle, brak treści w umyśle; nie medytowanie nad czymś, ale zostawienie wszystkiego; ani to, ani to ani to. Medytacja jest opróżnieniem siebie z całej treści. Kiedy nie ma żadnej myśli, która tobą porusza, wtedy jest cisza; ta cisza jest medytacją . Nie ma nawet najmniejszego ruchu na powierzchni jeziora twojej świadomości; to spokojne jezioro, całkowicie spokojne, to jest medytacja. A w medytacji poznasz czym jest prawda, będziesz wiedział czym jest miłość, będziesz wiedział czym jest dobro”.

PRACA Z CIAŁEM

Praca z ciałem jest fundamentalnym wsparciem w sesjach pracy z oddechem. Kiedy dotykamy obszarów ciała ze skurczonymi mięśniami, umożliwiamy kontakt pomiędzy potencjałem energetycznym a tymi obszarami w ciele, które były poprzednio skurczone i odcięte od czucia i obiegu energetycznego. Kiedy energia odzyskuje swobodny przepływ przez ciało tworzy się baza do fizycznego, duchowego i emocjonalnego wyładowania. Przy wsparciu pracy z ciałem i pracy z oddechem, tworzymy przestrzeń na wyładowanie i uwolnienie w układzie nerwowym.

W trakcie sesji praca z ciałem i dotyk mogą być używane jako główne wspierające zasoby.

Wspierający facylitator jest dla klienta zewnętrznym zasobem i reprezentuje przestrzeń bezpieczeństwa i wiedzy. Komunikuje się to poprzez dotyk pełen miłości i dbania. Sprowadzając uwagę osoby oddychającej do obszaru, w którym się czuje bezpieczna w swoim ciele podczas sesji zmienia jej/ jego uwagę z obszaru naładowanego do obszaru bezpieczeństwa i tworzy podstawę do rozluźnienia i uwolnienia energii z układu nerwowego w sposób łagodny bez przytłaczania klienta. Można to to powtarzać parę razy podczas sesji (ruch wahadłowy).

ĆWICZENIA SŁUŻĄCE UWALNIANIU TRAUMY (TRE)

Ćwiczenie służące uwalnianiu traumy – TRE – pomagają uwalniać głębokie napięcia w ciele powodując samoregulujący się proces trzęsienia się mięśni ciała nazywany neurogennymi wstrząsami mięśni. Trzęsienie pochodzi z głębi ciała z mięśni lędźwiowych. Te delikatne wstrząsy wibrują wzdłuż kręgosłupa uwalniając napięcia od kości krzyżowej do czaszki. W połączeniu z głębokim oddechem ta technika skutecznie uwalnia nagromadzone emocje z głębi naszego ciała.

RUCH I TANIEC

Ruch i taniec są ważną częścią BBTR. Ruch jest wykorzystywany na początku sesji do rozgrzania naszego ciała, pobudzenia układu oddechowego i pobudzenia przepływu energii w ciele. Ruch jest również wykorzystywany w połączeniu z oddechem, aby odblokować głęboki i płytkie napięcia w mięśniach. Świadomy ruch powoduje głębszą świadomość ciała i uspokaja umysł, pomagając nam wejść w stan medytacji. Ruch wymaga większego oddechu. Niezbędne jest przygotowanie ciała pełniejsze zaczerpnięcie oddechu.