USTAWIENIA SYSTEMOWE I INTENCJI

Ustawienia systemowe i intencji są dwoma sposobami pracy w grupie dla klientów:

USTAWIENIA SYSTEMOWE:

Ustawienia systemowe proponowane klientom mają na celu pomóc mu w realizacji określonego celu, który klient zamierza osiągnąć w swoim życiu, np. jest ogromnie nieszczęśliwy, a pragnie aby w jego życiu było więcej szczęścia. Często tego typu problemy są związane z rodziną pochodzenia, z ich przekazami i z głęboką lojalnością dziecka. Utrwalone wzorce systemowe (rodzinne)  mają swoją siłę oddziaływania na daną jednostkę i niejednokrotnie nią paraliżują. Staje się ona bezradna i bezsilna wobec powtórzeń swoich błędów i niemocy. Aby pomóc przezwyciężyć negatywne wzorce proponuje się ustawienia systemowe.

Jest to forma pracy grupowej. Podczas pracy grupowej pomaga się klientowi odkryć jego systemową nieświadomość i zbudować zmianę. Zmiana odbywa się poprzez uwalnianie się negatywnych uwarunkowań, (które często płyną z systemu rodzinnego) i kierowanie się w stronę zdrowych osobistych części, a więc tego czego chce. Wolność tutaj odgrywa znacząca rolę.

Ustawienia systemową są metodą pracy grupowej, które uzupełniają psychoterapię prowadzoną w gabinecie. Każda praca ustawieniowa wymaga omówienia z terapeutą, jeśli chodzi o zasadność skorzystania z niej. Wielokrotnie klient słyszał o ustawieniach i chciałby sobie „ustawić problem” (bo jak sądzi: to pomoże), ale – jak to wynika z praktyki – nie wszystkie problemy należy „ustawiać”. Konsultacja tutaj pomaga. Niektóre problemy wymagają aby podjęcia decyzji, ćwiczenia się w komunikacji, itd. Ustawienia systemowe nie mogą zrobić czegoś za klienta. On może z ustawieniami współpracować.

Kiedy klient jest pierwszy raz i nigdy nie był na ustawieniach ważne jest aby był najpierw obserwatorem na grupie, tzn. przygląda się jak inni pracują, jest zapraszany do różnych ról i reflektuje nad poszczególnymi sytuacjami. W ten sposób wyrabia swoje zdanie na temat ustawień systemowych i może w ten sposób podjąć właściwą decyzję.

Kiedy klient podjął decyzję i jest po konsultacji, wie, że będzie ustawiał swój temat, wtedy przygotowuje się do swojego ustawienia. Dopytuje swoją rodzinę o ważne wydarzenia z życia rodziny (o wszelkie traumy rodzinne, kto należał do rodziny, o związki swoich rodziców i dziadków).

USTAWIENIA INTENCJI:

Odbywają się w grupie podobnie jak ustawienia systemowe. W grupie znajdują się zarówno obserwatorzy jak i osoby pracujące nad swoim tematem, problemem. To, co wyróżnia ten sposób pracy, od ustawień systemowych, to przede wszystkim praca skupiona jest na traumie symbiotycznej, która rozpoczyna się w początkowym okresie życia. Osoba pracująca nad swoim tematem może rozpoczynać swoją pracę wychodząc od różnych problemów. Jednak najistotniejszą kwestią jest stworzenie intencji, która jest podstawą do pracy. Dzięki niej osoba integruje w sobie części rozstrzępione odłączone od siebie, które powstały po traumie.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu.

Każdy, kto chce skorzystać z pracy własnej jest zobowiązany odbyć konsultacje z terapeutą. Nie musi takiej konsultacji odbyć jeśli korzysta z regularnej terapii u dowolnego terapeuty.

AKTUALNE PROPOZYCJE W KALENDARZU

praca z uważnością