PRACA Z CIAŁEM

Treningi, w których używa się pracy z ciałem. Podczas pracy z ciałem zwraca się uwagę na nieświadome ścieżki rozwojowe w ciele. Pracuje się tak, aby propozycje miały z jednej charakter 5 dniowych treningów, a z drugiej miały charakter kilku spotkań (8 do 10), np. po 3 godziny rozłożone na kilka tygodni.

Podczas pracy z ciałem używa się różnych metod pracy:

  • Smatic experiencing (twórca Peter Levine)
  • Analizy Bioenergetycznej Aleksandra Lowena,
  • Praca Martina Busha łącząca metodę Feldenkraisa z hipnoterapią Miltona Ericksona.
  • Biodynamicznego oddechu uwalniania traumy (twórca Giten Tinkow).
  • Elementy pracy powięziowej.

Są również proponowane różne formy pracy grupowej.

Grupy popołudniowe:

  • 8 spotkań po 3 godziny (Praca Martina Busha łącząca pracę Feldenkraisa z hipnoterapią Miltona Ericksona). Praca z systemem nerwowym i mikroruchami.
  • 10 spotkań po 1,5 godziny. Ćwiczenia bioenergetyczne Aleksandra Lowena. Proponowane ćwiczenia umożliwiają doskonałe wsparcie w pracy indywidualnej.
  • 4 spotkania (biodynamiczny oddech uwalniania traumy). Pomaga w rozwiązaniu niektórych problemów osobistych a także nabycie umiejętności oddychania.
  • 8 spotkań po 2 godziny – autentyczny ruch. Wspiera zaprzyjaźnienie się z autentycznym ruchem.

Zadaniem proponowanych krótkich kilkugodzinnych zajęć treningowych jest nauczenie się np. różnych ćwiczeń, które można regularnie stosować w domu.

Grupy kilku dniowe:

  • 4 – 5 dniowe treningi pracy z ciałem, podczas, których używa się różnych form i metod pracy.

Zadaniem pracy kilkudniowej jest z jednej strony rozwiązywanie swoich trudności i problemów dotyczących życia osobistego, odkrywanie swoich zasobów, jakie osoba posiada.

AKTUALNE PROPOZYCJE W KALENDARZU

ustawienia intencji