CZTERY OKREGI ŻYCIA

Autorski program Okręgi Życia powstały w odpowiedzi na wieloletnie doświadczenie pracy z klientami w obszarze pracy z traumą. Jest to propozycja, która otwiera drzwi do własnego, serca, ciała i duchowości. Uwzględnia osobistą kondycję ludzką, zwraca uwagę na zasoby indywidualne i patrzy na życie z perspektywy ruchu miłości życia. Dzięki temu ruchowi, każde spotkanie  darem dla osobistego wzrostu, a każde wydarzenie najtrudniejsze – jest szansą dla osobistego życia.

Program składa się z 4 okręgów życia: PIERWSZY – ja somatyczne; DRUGI –  ja motoryczne; TRZECI – ja relacyjne; CZWARTY – ja obecne. Jest on skierowany do osób zainteresowanych własnym rozwojem, przeżywających różnorodne traumy, np. prenatalne, szokowe, rozwojowe, relacyjne, transgeneracyjne.

Korzystając z tego zaproszenia, osoby mogą uczestniczyć albo w trybie 7 dniowym (każdy okrąg), lub każdy okrąg 6 x 2 dni przez pół roku.

Zajęcia 7 dniowe są wyjazdowe.

Natomiast zajęcia 6×2 dni są realizowane w Instytucie Rozwoju Potencjału Życia.

Zapraszam do regularnego zapoznania się z aktualnymi propozycjami, które przybliżają konkretne okręgi życia na stronie www.okregizycia.pl

AKTUALNE PROPOZYCJE W KALENDARZU

praca z traumą