Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY Z CIAŁEM: PODĄŻAJĄC ŚLADAMI NIEŚWIADOMOŚCI WŁASNEGO CIAŁA”.

Zajęcia są skierowane do wszystkich profesjonalistów, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności pracy terapeutycznej korzystając z potencjału jakie niesie ciało.

Praca jest zorientowana na zapoznanie się i ugruntowanie wiedzy z praktyki pracy z ciałem,  szczególnie gdy chodzi o struktury charakterologiczne Alexandra Lowena, a także elementów pracy z ciałem Smatic Experiencing, NARMU – wiedza dotycząca traumy rozwojowej, technik pracy SOMY GOMEZ.

ZAGADNIENIA PORUSZANE PODCZAS WARSZTATU:

 • ·      Struktury charakterologiczne A. LOVENA.

  ·      Fazy rozwojowe w pracy z ciałem według bodynamic.

  ·      Struktury charakterologiczne a zasady pracy obowiązuje podczas pracy z traumą.

  ·      System haptyczny i jego zastosowanie w pracy z ciałem.

  ·      Przepływ energii poprzez ciało i jego zastosowanie do pracy z klientem.

  ·      Nieświadome ścieżki rozwojowe w ciele.

  ·      Umysł, emocje i ciało i ich integracja (praca z nową korą, układem limbicznym o mózgiem gadzim).

  ·      Praca z potencjałem życia klienta.

  ·      Siła życiowa, proces rozwojowy, a strategie przetrwania.

  ·      Elementy superwizji przypadków.

KOSZT SZKOLENIA: 850 zł. Na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć należy wpłacić zaliczkę w wysokości 350 zł na konto Instytut Rozwoju Potencjału Życia
ING 75 1050 1070 1000 0092 6304 9943

SPOSÓB REALIZACJI: Warsztat jest prowadzony od środy do soboty.  W środę od 1000 – 1900. Czwartek, piątek od godz. 9:00 – 18:00. W sobotę 9:00 – 17:00. W ciągu dnia jest półtora godzinna przerwa.

GDZIE: W Instytucie Rozwoju Potencjału Życia w Bielsku – Białej, ul. Mickiewicza 39/7.

TERMIN: 19 –22 luty 2020 r.

ILOŚĆ OSÓB: do 15 osób.

Zgłoszenie swojego uczestnictwa proszę kierować pod nr tel. 603067413 lub drogą internetową e- mail- piotrinstytut@gmail.com

PROWADZĄCY: Piotr Bednarczyk