Ładowanie Wydarzenia

PODSTAWY PRACY Z TRAUMĄ:

„PŁYNĄĆ Z NURTEM ŻYCIA: TRAUMA SZANSĄ CZY ZAGROŻENIEM” 

Warsztat przeznaczony jest dla psychologów, psychoterapeutów, pedagogów  którzy zainteresowani są zrozumieniem, doświadczeniem i nabyciem podstawowych umiejętności pracy z traumą. 

Każdy kto pracuje z traumą doświadcza czarnego scenariusza który tworzy klient. Są obszary z którymi klient sobie radzi, ale są także obszary z którymi sobie nie radzi. Każde doświadczenie kręcenia się w kółko zarówno dla klienta jak i dla terapeuty jest uciążliwe. Trudno jest wtedy znaleźć rozwiązanie dla terapeuty jak i dla klienta.

Poszukiwanie rozwiązań swoich problemów związanych z pracą z traumą jest uciążliwe a kierowanie uwagi klienta w stronę przyszłości jest czasami pogłębieniem rozszczepienia. Podczas warsztatu będą poruszane zagadnienia:  

 • Dynamika indywidualnej traumy.
 • Skutki doświadczeń traumy.
 • Dynamika systemowa traumy.
 • Zasoby, które wspierają pracę z traumą.
 • Kiedy terapia może być udana w przypadku traumy i które podejścia terapeutyczne mogą nie służyć klientowi.
 • Rodzaje traumy.
 • Rozpoznanie i konstruowanie pracy terapeutycznej z klientem, który doświadczył traumy. 

Cele warsztatu:

 • Zapoznanie się z zagadnieniem traumy,
 • Nabycie umiejętności zrozumienia dynamiki traumy indywidualnej i systemowej.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania objawów traumy.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania traumy i jej dynamiki związanego z wirem.
 • Nabycie podstawowych umiejętności pracy z traumą.
 • Rozpoznawanie procesu traumy i jej wpływu na dalszy proces terapii.

KOSZT SZKOLENIA: 700 zł. za warsztat. 

SPOSÓB REALIZACJI: Warsztat jest prowadzony od czwartku do soboty. W czwartek od 1000 – 1900. W piątek od godz. 900 – 1800. W sobotę 900 – 1700. W ciągu dnia jest półtora godzinna przerwa.

GDZIE: W Instytucie Rozwoju Potencjału Życia w Bielsku – Białej, ul. Mickiewicza 39/7.

TERMIN: 3– 5 października 2019 r.

ILOŚĆ OSÓB: do 15 osób.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat. Koszt za warsztat (bez wyżywienia i noclegu)  700 zł. Na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć należy dokonać wpłaty. Jeśli ktoś zrezygnuje na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć a dokonał wpłaty Instytut zwraca 90% wpłaty. W przypadku rezygnacji na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć, Instytut zwraca 50% wpłaty. Natomiast, gdy rezygnacja nastąpiła później niż 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, Instytut nie zwraca pierwszej raty.  Przelewu należy dokonać na konto:

Konto: ING 75 1050 1070 1000 0092 6304 9943.  Należy dopisać: Płynąć z nurtem życia  październik 2019.

Zgłoszenie swojego uczestnictwa proszę kierować pod nr tel.  603067413 lub drogą internetową e- mail- piotrinstytut@gmail.com

Prowadzący: PIOTR BEDNARCZYK